Rapoarte cerințe publicare

Raport privind cerințele de transparenta și de publicare a informațiilor prevăzute de Regulamentul nr. 5/2013 privind cerințe prudentiale pentru instituțiile de credit și Regulamentul nr. 575/ 2013 al Parlamentului european și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudentiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/ 2012