Conformitate si Integritate

De-a lungul celor 60 de ani de existență în peste 20 de țări din Europa, în China și în America de Sud, Porsche Holding și-a câștigat o reputație deosebită. Responsabilitatea organizațională și pretenții etice înalte au contribuit la ceea ce este Porsche Holding astăzi: cel mai de succes distribuitor de automobile din Europa.


În calitate de companie internațională, conformitatea înseamnă pentru Porsche Holding că angajații respectă nu numai legile existente, ci și un cod moral foarte vast. Aceste principii sunt cuprinse într-un Cod de Conduită și sunt valabile pe toate nivelurile Concernului și în toate țările în care Porsche Holding este reprezentat, adică și în cadrul companiilor ce fac parte din Porsche Finance Group România: Porsche Leasing România IFN SA, Porsche Mobility SRL, Porsche Versicherungs AG Salzburg Sucursala România , Porsche Broker de Asigurare SRL.

Principiile noastre
Porsche Holding se angajează să respecte toate legile și regulamentele interne și să acționeze ca un partener de afaceri și membru responsabil al societății noastre. Această include, desigur, angajamentul nostru ferm de a ne corecta principiile și politicile.

Ce înseamnă Conformitatea?

Conformitatea înseamnă respectarea tuturor legilor, regulamentelor și normelor interne aplicabile. Conformitatea definește cadrul legal și are ca scop prevenirea încălcărilor înainte ca acestea să aibă loc.

La ce se referă Integritatea?

Integritatea înseamnă să faci ceea ce este corect pe baza propriei convingeri - acționând responsabil față de societate, față de partenerii de afaceri și ca membru al societății noastre. De aceea integritatea și conduita conformă nu sunt doar aspecte la care societatea noastră aspiră - mai degrabă considerăm integritatea și conformitatea ca fiind componente esențiale ale culturii noastre organizaționale.

https://www.porsche-holding.com/en/company/compliance-integrity/principles

Chestionar AML CREDEX BANK

Chestionarul este disponibil la cerere. Ne puteți adresa solicitarea la adresa de e-mail: [email protected]


FATCA - The Foreign Account Tax Compliance Act

Detalii privind înregistarea in scop FATCA:FATCA - The Foreign Account Tax Compliance Act


CREDEX BANK SA a fost înregistrată în scopul FATCA la Internal Revenue Service cu statusul "Registered Deemed-Compliant - Financial Institution (including a Reporting Financial Institution Reporting under a Model 1 IGA)".

Global Intermediary Identification Number (GIIN) al CREDEX BANK SA este V77N9R.00002.ME.642.

România a fost de acord să fie inclusă de IRS pe lista țărilor IGA1, proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre România și Statele Unite ale Americii pentru îmbunătățirea conformării fiscale internaționale și implementarea măsurilor FATCA a fost aprobat de Guvernul României în 28 Mai 2015.

Ce este FATCA?
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) este acronimul legii din S.U.A. denumita "Legea conformității fiscale a conturilor străine", care impune raportarea de către instituțiile financiare străine (înregistrate într-o alta tara decât S.U.A.) a clienților S.U.A., inclusiv a celor care trăiesc în afara granițelor S.U.A., către Autoritățile fiscale americane (IRS - Internal Revenue Service). Conform acestor prevederi legislative, a fost instituita obligația, pentru instituțiile financiare nerezidente în SUA (inclusiv pentru instituțiile financiare romane) la care cetățenii sau rezidenții americani au deschise conturi, de a transmite în mod automat, direct sau prin intermediul autorităților fiscale ale statelor lor de rezidenta, informații financiare legate de cetățenii sau rezidenții americani respectivi.


Care este scopul FATCA?
FATCA a fost emisa cu scopul de a preveni și reduce evaziunea fiscala generata de activitatea transfrontaliera a rezidenților americani, prin evitarea plații impozitelor de către contribuabilii americani, utilizând conturi deschise la instituții financiare din afara SUA sau a instrumentelor de investiții de tip off‐shore.

Conform cerințelor FATCA, instituțiile financiare din afara S.U.A. trebuie:
să identifice și să obțină informații cu privire la clienții care ar putea fi încadrați drept clienți S.U.A., pe baza unor criterii specifice, denumite generic "US indicia". Aceste informații sunt necesare pentru a stabili care sunt clienții S.U.A. raportabili.

Cui se aplica cerințele FATCA?
Cerințele FATCA se vor aplica clienților S.U.A. (persoane fizice sau persoane juridice controlate de cetățeni S.U.A.), indiferent daca se afla în interiorul sau în afara granițelor S.U.A.

Instituțiile Financiare STrăine ("FFI") vor fi cele mai afectate deorece acestea vor trebui să se conformeze cu cerințele FATCA. În cazul în care o instituție financiara decide să nu se conformeze cu cerințele FATCA se vă aplica o reținere de 30% pentru anumite tranzacții.


Cand este considerată o persoană S.U.A (US Person)?

 • Se considera "US Person" sau "Persoana SUA" acea persoana care:

a) e cetatean S.U.A.; SAU

b) e rezident permanent S.U.A.; SAU

c) detine o Carte Verde eliberata de Autoritatile S.U.A.

 • Se considera "cetatean S.U.A." acel cetatean care:

(i) s-a nascut in S.U.A.;

(ii) a obtinut cetatenia S.U.A.

Ce sunt indiciile S.U.A(US indicia)?

Indiciile S.U.A. sunt informatii oferite de clienti care pot conduce catre incadrarea unei persoane fizice sau persoane juridice detinuta/controlata de un actionar/beneficiar real ca fiind o persoana S.U.A.(US person).

Aceste "US indicia" includ:

 • Cetatenie S.U.A. sau rezidenta permanenta SUA (aceasta include detinerea unei Carti Verzi ce permite sederea in S.U.A.),
 • Locul de nastere este S.U.A.,
 • Adresa curenta (de domiciliu, de resedinta, postala) este in S.U.A.,
 • Unica adresa este o adresa asistata sau post‐restanta,
 • Un numar de telefon S.U.A.,
 • procura sau o autorizare de semnatura acordata unei persoane cu adresa din S.U.A.(de domiciliu, de resedinta, postala),
 • Ordine de plata recurente de la un cont Porsche Bank catre un cont din S.U.A.

Identificarea unuia dintre aceste indicii nu va conduce la incadrarea imediata ca persoana S.U.A., ci va fi necesara o confirmare a informatiei prin prezentarea unui document, la solicitarea bancii. Documentul va fi prezentat intr-un termen rezonabil, comunicat, de asemenea, de catre banca.

Formulare utilizate:

Ce inseamna formularul W-9?

Formularul W-9 reprezinta Cererea de Numar de identificare fiscala. Scopul acestuia este de a solicita Numarul de identificare fiscala (TIN) al contribuabilului. Este utilizat exclusiv de catre Persoane SUA, persoane fizice sau juridice.
A se vedea instructiunile de completare a formularului W-9 pe pagina web a IRS http://www.irs.gov/pub/irs-pdf....

Ce inseamna formularul W-8BEN?

Formularul W-8BEN are scopul de a identifica beneficiarii reali non-US ai conturilor si tranzactiilor. Este utilizat exclusiv de persoane fizice. Persoanele juridice trebuie sa foloseasca Formularul W-8BEN-E. A se vedea instructiunile de completare a formularului W-8BEN pe pagina web a IRS http://www.irs.gov/pub/irs-pdf...;

Ce inseamna formularul W-8BEN-E?

Formularul W-8BEN-E are scopul de a identifica persoanele juridice sau Institutiile Financiare Straine (FFI) din afara SUA care sunt beneficiarii reali, ai conturilor sau tranzactiilor. Este utilizat exclusiv de persoane juridice sau Institutii Financiare Straine. Persoanele fizice trebuie sa foloseasca Formularul W-8BEN.

Informații CRS - Standardul comun de raportare

Informații CRS - Standardul comun de raportare

Ce este CRS - Common Reporting Standard?

Standardul Comun de Raportare (CRS) reprezintă o inițiativă a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OECD) privind aplicarea unui schimb automat de informații în domeniul fiscal. Până în prezent, 74 de tari au semnat acorduri pentru acest schimb de informații.

Prevederile legale din CRS au în vedere transparenta procedurii de colectare a taxelor și impozitelor și diminuarea fraudei și a evaziunii fiscale transfrontaliere, prin înlăturarea situațiilor în care ar exista venituri neraportate corespunzător.

Începând din 01.01.2017, toate băncile din Romania sunt obligate să colecteze informații despre rezidenta fiscala a clienților, prin utilizarea unor formulare specifice.

Astfel, CREDEX BANK S.A. va solicita clienților săi în acest scop completarea "Declarației de rezidenta fiscala", inclusiv atașarea documentelor justificative (copii ale documentelor în care este menționat codul de identificare fiscala).

Tarile membre CRS vor raporta către autoritățile fiscale locale, iar acestea vor trimite informațiile către autoritățile fiscale din tarile membre CRS. De exemplu, CREDEX BANK S.A. vă trimite informațiile despre un cetățean cu rezidenta fiscala în Franța către ANAF. ANAF la rândul sau le vă trimite mai departe către autoritatea fiscala din Franța.

Tarile membre CRS

Pentru o lista completa și actualizata a tarilor membre, puteți consulta următorul link:

http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/crs-by-jurisdiction/#d.en.345489

Tara de Rezidenta Fiscala

Tara de rezidenta fiscala este tara în care clientul își plătește taxele și impozitele.

Un client poate avea rezidenta fiscala în mai multe tari.

De exemplu, poate plati impozit pe construcții/mașini,etc. într-o tara, poate plati impozit pe salariu în alta tara, etc.

Codul de indentificare fiscala

Codul de identificare fiscala este numărul de identificare fiscala, ori echivalentul sau funcțional, daca nu exista un număr de identificare fiscala.

De exemplu, codul de identificare fiscala pentru persoanele fizice din Romania este CNP. Pentru celelalte tari, codul de rezidenta fiscala poate fi găsit pe documentele de identificare sau pe documentele emise de către autoritățile fiscale.

Pentru informații suplimentare privind documentele ce atesta codul de identificare fiscala pentru fiecare tara membra CRS, puteți consulta linkul:

http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/#d.en.347759

Informaţii Generale despre Sistemul avertizorilor de integritate (Whistleblower system) al Grupului Volkswagen

Sistemul nostru de sesizari (Sistemul nostru de avertizori de integritate)

Respectarea reglementărilor legale și a regulilor interne, precum și a principiilor stabilite în Codul nostru de conduită și in Codul de conduită pentru partenerii de afaceri, are prioritate maximă pentru entitatile din cadrul Porsche Finance Group Romania. Succesul companiei noastre se bazează pe integritate și conformitate. Pentru a îndeplini aceste standarde, este important să identificam potențialele abateri ale angajaților sau furnizorilor și să le oprim. Prin urmare, am incredintat Biroului Central de Investigatii sa opereze in numele nostru un Sistem pentru avertizorii de integritate (Sistem de sesizari / Whistleblower system) independent, impartial si confidential.

Un pilon-cheie al Sistemului nostru pentru avertizorii de integritate este principiul echității procedurale. De asemenea, acesta garantează cea mai mare protecție posibilă pentru avertizori, persoanele implicate și angajații care contribuie la investigarea abaterilor raportate.

Acesta include, de asemenea, oferirea posibilitatii de raportare și comunicare anonimă. Vă asigurăm ca nu luam masuri pentru a identifica avertizorii anonimi, cu exceptia situatiei in care se utilizează în mod abuziv Sistemul nostru pentru avertizorii de integritate. Represaliile avertizorilor de integritate și ale tuturor persoanelor care contribuie la investigațiile de la entitatile din cadrul Porsche Finance Group Romania nu vor fi tolerate. Persoanele implicate sunt prezumate nevinovate până la dovedirea încălcării. Investigațiile se vor desfășura cu cea mai mare confidențialitate. Informațiile vor fi prelucrate intr-un proces independent, imparţial, prompt şi confidential.

Cum procesăm raportul dvs.?

Colegii calificați și experimentați de la Biroul de Investigații examinează fiecare raport pentru posibile abateri comise de un angajat al Grupului Volkswagen și îl urmăresc în mod sistematic. În primul rând, veți primi o confirmare de primire. Biroul de investigații vă evaluează apoi raportul. Aceasta include colectarea de fapte în special de la denunțător. Numai în cazul în care această evaluare inițială indică motive de suspiciune a unei încălcări, va fi demarată o anchetă de către o unitate de anchetă dedicată. Ulterior, rezultatele anchetei vor fi evaluate de către Biroul de Investigații și vor fi recomandate măsurile corespunzătoare. Informații despre starea* și rezultatul procedurii vă vor fi furnizate fără întârzieri nejustificate.

Potențialele încălcări ale Codului de conduită al partenerilor de afaceri de către furnizori, inclusiv riscurile grave și încălcările drepturilor omului și ale mediului de către furnizorii direcți și indirecți, pot fi, de asemenea, raportate Oficiului de Investigații - precum și rapoarte care necesită măsuri imediate. Biroul de Investigații va informa departamentele responsabile, care vor procesa problema în consecință. Aceasta include, în special, luarea măsurilor necesare pentru a minimiza sau a pune capăt încălcărilor și/sau riscurilor.

* Timpul de procesare variază în funcție de obiectul procedurii

Mai multe informații despre principiile procedurale ale Sistemului nostru de avertizori de integritate gasiti aici. [https://www.volkswagenag.com/presence/konzern/compliance-und-risikomanagement/compliance/Volkswagen_Group_Complaints_Procedure.pdf]

Aveți vreo problema sau feedback cu privire la un produs sau serviciu al Porsche Finance Group Romania?

Dacă aveți întrebări sau solicitari despre produse si servicii, feedback sau reclamații cu privire la serviciile furnizate de entitatile din cadrul Porsche Finance Group Romania sau de partenerii noștri de afaceri (de exemplu: distribuitori autorizati, unitati de service), vă rugăm să ne contactați la [email protected] . Vă rugăm să înțelegeți că, din păcate, Sistemul de avertizori de integritate nu poate procesa reclamațiile clienților.

Transmiterea unui raport către Sistemul nostru de avertizori de integritate

Sistemul de avertizori de integritate oferă diverse canale pentru a raporta potențialele abateri ale angajaților, care permit o revizuire rapidă și o reacție a companiei noastre, dacă este necesar.

Cu toate acestea, acest lucru nu aduce atingere dreptului legal de a contacta autoritățile desemnate, astfel cum este descris mai jos.

Basic Information_RO_PFG.pdf

Linie telefonică 24/7

Puteţi raporta informaţii non-stop prin intermediul următorului număr internaţional gratuit:

+800 444 46300 *.

In cazul în care furnizorul local de telefonie nu acceptă serviciul gratuit, puteţi utiliza, următorul număr de telefon taxabil:

+49 5361 946300.

* In funcţie de ţara din care sunaţi, este posibil ca linia telefonică internaţională gratuită să nu fie disponibilă, deoarece unii furnizori de reţele de telefonie nu acceptă serviciul. In acest caz, vă rugăm să utilizaţi numărul taxabil oferit sau numărul specific ţării dvs.

Canal de raportare online

Aveți opțiunea de a utiliza o platformă de comunicare bazată pe web Canalul de raportare securizat BKMS pentru a contacta Biroul de investigații în mai multe limbi. Acest sistem este confidențial și securizat din punct de vedere tehnic.

Chiar dacă limba preferată nu este oferită în canalul de raportare, puteți utiliza orice limbă pentru a trimite raportul. De asemenea, puteți contacta Biroul de investigații în orice limbă prin e-mail sau poștă.

https://www.bkms-system.com/bkwebanon/report/clientInfo?cin=22vwgroup16

Avocati externi

Grupul Volkswagen a numit avocați externi care să acționeze în calitate de ombudsmani. Aceștia oferă consultanță cu privire la Sistemul avertizorilor de integritate sau se asigură că rapoartele denunțătorilor(avertizorilor) sunt transmise în mod anonim,dacă se dorește acest lucru, catre Biroul de Investigatii.

Dacă doriți să luați legătura cu Avocatii externi, puteți găsi datele lor de contact aici: https://www.ombudsmen-of-volkswagen.com/

E-Mail al Oficiului Central pentru Investigare al grupului Volkswagen

Puteţi contacta Oficiul Central pentru Investigare prin intermediul următoarei adrese de e-mail: [email protected]

Biroul Central de Investigații

Adresa poștală:

Volkswagen AG, Biroul Central de Investigații

Caseta 1717

Berliner Ring 2

38436 Wolfsburg, Germania

Adresare personală:

Vă rugăm să faceți o programare în avans, prin trimiterea unui e-mail la adresa: [email protected].

Aveți întrebări suplimentare sau aveți nevoie de un contact local?

Va rugam sa adresati intrebari sau sugestii de imbunatatire cu privire la Sistemul avertizorilor de integritate (Sistemul de sesizari / Whistleblower system) catre Biroul de investigatii.

Dacă ați fost intervievat în legătură cu o investigație, aveți posibilitatea de a oferi feedback Ombudsmanului în calitate de organism independent.

In plus, functia responsabila de pe plan local poate fi, de asemenea, abordata in toate aspectele cu privire la Sistemul avertizorilor de integritate (Sistemul de sesizari / Whistleblower system) prin e-mailul: [email protected]

Canalul de raportare externă pentru Romania

Guvernul Romaniei a definit autoritățile desemnate, care acceptă, de asemenea, rapoartele privind abaterile ca canale externe de raportare. Canalele externe de raportare sunt:

Agenția Națională de Integritate precum și alte entități publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență (pentru mai multe detalii a se vedea Cap. IV din Legea nr. 361/2022).

Persoanele care aleg să se adreseze pe canalul extern – Agenția Națională de Integritate – pentru a raporta încălcări ale legii, o pot face doar prin următoarele modalități:

 • Online, pe Platforma Avertizori (https://avertizori.integritate.eu/)
 • Prin email la adresa [email protected]
 • Telefonic, la numărul 0372.069.869 selectând tastele 1 (Selectare lb. română), 0 (Acord înregistrare conversație), 3 (Direcția Avertizori în interes public). Conversațiile vor fi înregistrate automat
 • Prin intermediul serviciilor poștale la adresa ANI din Bulevardul Lascăr Catargiu nr. 15, Cod poștal 010661, Sector 1, București – România – În atenția Direcției Avertizori în interes public
 • Personal, prin prezența la sediul ANI (cu programare prealabilă efectuată la adresa de email [email protected]).

Persoanele care solicită consiliere confidențială în legătură cu efectuarea de raportări, precum și cele care solicită asistență în legătură cu protecția împotriva represaliilor, o pot face prin următoarele modalități:

- Prin e-mail la adresa [email protected]

- Telefonic, la numărul 0372.069.869 selectând tastele 1 (Selectare lb. română), 0 (Acord înregistrare conversație), 3 (Direcția Avertizori în interes public). Conversațiile vor fi înregistrate automat

- Prin intermediul serviciilor poștale la adresa ANI din Bulevardul Lascăr Catargiu nr. 15, Cod poștal 010661, Sector 1, București – România – În atenția Direcției Avertizori în interes public

- Personal, prin prezența la sediul ANI (cu programare prealabilă efectuată la adresa de email [email protected]).

În situația în care o autoritate prevăzută la art. 3, pct. 15, lit. c) din Legea nr. 361/2022, primește o raportare privind încălcări ale legii și pentru care competența de a examina și de a efectua acțiuni subsecvente se află în sarcina ANI, redirecționarea se realizează cu păstrarea garanțiilor privind confidențialitatea și integritatea pe adresa de email [email protected].

Codul de conduita Porsche Finance Group

Codul de conduita pentru Partenerii de Afaceri