CONTACTE SESIZĂRI

Înaintați o sesizare pentru serviciul dorit.

O sesizare reprezintă o înștiințare a unui caz care necesită cercetat de un specialist. În acest caz, vă rugăm să selectați serviciul dorit și să completați formularul de sesizări.

Colegii noștri vor reveni către dvs. în cel mai scurt timp.

SAL-Fin

Începând cu data de 19 iulie 2016, consumatorii de produse financiare non-bancare care se afla în litigii cu comercianții de produse financiare non-bancare se pot adresa gratuit noii entități de soluționare alternativă a disputelor care se nasc din relația contractuală dintre acesta și comerciantul unor astfel de servicii - SAL-Fin.

În cazul în care pentru soluționarea litigiului sunt solicitate expertize, traduceri de documente sau alte probe suplimentare, cheltuielile vor fi suportate de către partea care le solicită.

Accesarea procedurilor SAL-Fin poate fi realizată atât prin intermediul paginii de internet www.salfin.ro, cât şi utilizând metodele clasice, pe suport hârtie sau pe alt suport durabil.

Consumatorii se pot adresa Secretariatului tehnic al SAL-Fin, care asigură informarea părților și acordă suport consumatorilor pentru completarea cererilor de soluționare a litigiilor.

Consumatorii pot alege intre două tipuri de proceduri de soluționare alternativă a litigiilor:

· propunerea unei soluții;

· impunerea unei soluţii.

Consumatorii pot accesa procedurile SAL-Fin doar dacă fac dovada că, în prealabil, au încercat să soluţioneze litigiul direct cu comerciantul în cauză. Prin această condiție, se asigură existența bunei intenții în rezolvarea amiabilă a disputei dintre cele două părți.

Solicitarea de soluționare a litigiului se respinge de către Secretariatul tehnic în cazul în care consumatorul nu a prezentat reclamaţia către SAL-Fin în termen de un an de la data la care acesta, după caz, a prezentat reclamaţia comerciantului sau de la data săvârşirii faptei care a dat naştere litigiului ori, în cazul faptelor continue, de la data încetării acestora.

În cazul în care litigiul nu este de competența SAL-Fin, consumatorul se poate adresa unei alte entități SAL.

Formularele utilizate de consumator în relația cu SAL-Fin, precum și informații detaliate cu privire la aceasta procedura de soluționare alternativa a litigiilor, pot fi descărcate de pe site-ul www.salfin.ro, respectiv http://www.salfin.ro/soluționare-litigii/.

Sesizări Porsche Leasing

Pentru orice sesizare privind Porsche Leasing, vă rugam să ne scrieți aici.

Întrebări și răspunsuri despre sesizările Porsche Leasing

Pentru a putea înregistră și procesa sesizarea sau reclamația dumneavoastră, vă rugam să aveți în vedere următoarele aspecte:


Reclamațiile cu privire la serviciile furnizate de Porsche Leasing Romania IFN SĂ vor fi transmise în termen de 30 de zile de la data evenimentului contestat (cu excepția situațiilor în care prevederile legale stabilesc un alt termen - de ex. serviciile de plata).

Pentru reclamațiile care necesită investigații complexe, termenul precizat anterior, necesar Porsche Leasing Romania IFN S.A. pentru formularea răspunsului la reclamație, se poate prelungi până la 90 de zile calendaristice de la data înregistrării reclamației.

Reclamațiile sau sesizările vor indica în mod obligatoriu: datele de identificare ale reclamantului, numărul contractului de credit, informații detaliate privind datele contestate, precum și adresa la care se dorește transmiterea răspunsului.

Ne puteți transmite sesizarea dumneavoastră printr-unul din următoarele canale de comunicare:

telefonic, la 021.208.26.00, de luni până vineri, intre orele 09.00-18.00
prin posta, transmisa la sediul Porsche Leasing Romania IFN SĂ din Bdul Pipera, Nr 2, Voluntari, jud Ilfov
prin fax, la 021.208.26.05
prin e-mail, la office.pfg@porsche.ro
pe website, la www.porschefinance.ro

Reclamația sau sesizarea dumneavoastră vă fi soluționată în termen de 30 de zile de la data primirii acesteia. În situațiile în care sunt necesare investigații complexe, suplimentare, termenul vă putea fi prelungit până la 45 de zile calendaristice de la data primirii reclamației, cu informarea dumneavoastră prealabilă.

Orice reclamație vă fi înregistrată la Porsche Leasing și vă fi soluționată în termenul prevăzut mai sus. La cerere, vă vom informa cu privire la stadiul soluționării reclamației. Răspunsul justificat vă fi comunicat la adresa indicata de dumneavoastră în sesizare.

În situația în care răspunsul sau clarificările oferite de noi nu corespund solicitariilor dumneavoastră, aveți posibilitatea de a vă adresa autorităților competente:

 • Autoritatea Națională Pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) - în cazul reclamațiilor formulate de consumatori - București, Bdul Aviatorilor, Nr 72, Sector 1, www.anpc.ro, tel 09551, e-mail office@anpc.ro
 • Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu caracter Personal (ANSPDCP) - București, Bdul General Gheorghe Magheru, Nr. 28-30, Sector 1, www.dataprotection.ro, tel 0318.059.211, e-mail anspdcp@dataprotection.ro.


Sesizări Porsche Bank

Pentru orice sesizare privind Porsche Leasing, vă rugam să ne scrieți aici.

Întrebări și răspunsuri despre sesizările Porsche Bank

Pentru a putea înregistra și procesa sesizarea sau reclamația dumneavoastră, vă rugam să aveți în vedere următoarele aspecte:

 • reclamațiile cu privire la serviciile furnizate de Porsche Bank Romania SA vor fi transmise în termen de 30 de zile de la data evenimentului contestat (cu excepția situațiilor în care prevederile legale stabilesc un alt termen - de ex. serviciile de plata). Pentru reclamațiile care necesită investigații complexe, termenul precizat anterior, necesar Porsche Bank Romania S.A. pentru formularea răspunsului la reclamație, se poate prelungi până la 45 de zile calendaristice de la data înregistrării reclamației.
 • reclamațiile sau sesizările vor indica în mod obligatoriu: datele de identificare ale reclamantului, numărul contractului de credit, informații detaliate privind datele contestate, precum și adresa la care se dorește transmiterea răspunsului.
 • ne puteți transmite sesizarea dumneavoastră printr-unul din următoarele canale de comunicare:
 • telefonic, la 021.208.26.00, de luni până vineri, intre orele 09.00-18.00
 • prin posta, transmisa la sediul Porsche Bank Romania SA din Bdul Pipera, Nr 2, Voluntari, jud Ilfov
 • prin fax, la 021.208.26.05
 • prin e-mail, la office.pfg@porsche.ro
 • pe website, la www.porschefinance.ro
 • personal, la sediul Porsche Bank Romania SA din Bdul Pipera, Nr 2, Voluntari, jud Ilfov
 • prin intermediul aplicației de Internet Banking.

Reclamația sau sesizarea dumneavoastră va fi soluționată în termen de 30 de zile de la data primirii acesteia. În situațiile în care sunt necesare investigații complexe, suplimentare, termenul vă putea fi prelungit până la 45 de zile calendaristice de la data primirii reclamației, cu informarea dumneavoastră prealabilă.

Orice reclamație vă fi înregistrată la Porsche Bank și va fi soluționată în termenul prevăzut mai sus. La cerere, vă vom informa cu privire la stadiul soluționării reclamației. Răspunsul justificat vă fi comunicat la adresa indicată de dumneavoastră în sesizare.

În situația în care răspunsul sau clarificările oferite de noi nu corespund solicitariilor dumneavoastră, aveți posibilitatea de a vă adresa autorităților competente:

Autoritatea Națională Pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) - în cazul reclamațiilor formulate de consumatori - București, Bdul Aviatorilor, Nr 72, Sector 1, www.anpc.ro, tel 09551, e-mail office@anpc.ro

Banca Națională a României (BNR) - București, Str Lipscani, Nr. 25, Sector3, www.bnro.ro, tel 02131304.10, e-mail info@bnro.ro

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu caracter Personal (ANSPDCP) - București, Bdul General Gheorghe Magheru, Nr. 28-30, Sector 1, www.dataprotection.ro, tel 0318.059.211, e-mail anspdcp@dataprotection.ro.

De asemenea, în conformitate cu prevederile OG 38/2015 privind soluționarea alternativa a litigiilor dintre comercianți și consumatori, consumatorii de servicii financiar bancare se pot adresa Centrului de Soluționare Alternativa a Litigiilor din Domeniul Bancar (CSALB) - București, Str Sevastopol, Nr. 24, et 2, Sector 1, www.csalb.ro, tel 021. 9414, e-mail: office@csalb.ro.

Sesizări Porsche Asigurări

Pentru orice sesizare privind asigurările încheiate prin Porsche Asigurări, vă rugam să ne scrieți aici.

Sesizări Porsche Broker

Pentru orice sesizare privind asigurările încheiate prin Porsche Broker de Asigurare, vă rugăm să ne scrieți aici.