Conturi și operațiuni pentru clienții Porsche Bank

Pentru a veni în întâmpinarea dumneavoastră, vă punem la îndemână soluții eficiente, rapide și sigure de retragere și depunere de numerar din/și în conturile dumneavoastră deschise la Porsche Bank, în LEI sau EURO.

Consultați informațiile de mai jos pentru a putea identifica rapid:

  • Avantajele fiecărui serviciu (depunere și retragere de numerar în LEI și/ sau EUR);
  • Eventuale comisioane aferente tranzacțiilor;
  • Cea mai apropiată locație pentru a efectua tranzacțiile dorite.

Retragere de numerar

Ce aveți de făcut?

Completați un formular de solicitare retragere numerar la sediul Porsche Bank. Imediat ce acesta va fi procesat, primiți prin sms un cod unic pentru retragere, pe care va trebui să-l prezentați în momentul în care mergeți să ridicați banii.

Selectați din lista de mai jos serviciul dorit și aflați toate informațiile necesare:

Documente Transfer Rapid

Depuneri de numerar

Selectați una din opțiunile din lista de mai jos, verificați cu atenție dacă aceasta va permite depunerea în moneda în care doriți să efectuați tranzacția (LEI sau EURO) și alimentați contul astfel încât la data scadentă să aveți disponibilul necesar activ.

Selectați din lista de mai jos serviciul dorit și aflați toate informațiile necesare:

Documente TRANSFER RAPID

PERSOANE FIZICE

Informații suplimentare Persoane Fizice

Contul de plăți

Contul de plăți este un produs ce permite clienților acces permanent la banii depuși la banca.

Prin intermediul acestor conturi se pot efectua plăți, încasări sau retrageri de numerar.

Deschiderea unui cont curent va oferă acces la noi servicii bancare, cum ar fi depozite sau credite.

Caracteristici:

Contul de plăți cu servicii de bază este un cont curent bancar dedicat persoanelor fizice și folosit pentru executarea operațiunilor de plată.

Acesta este disponibil în LEI sau EURO și cuprinde următoarele servicii:

- deschiderea, administrarea și închiderea contului de plăți

- depunerea de fonduri în respectivul cont

- retragerea de numerar din cont

- efectuarea următoarelor operațiuni de plată pe teritoriul Uniunii Europene: plăți online, transferuri de credit, inclusiv ordine de plată programată, după caz, la terminale bancare, ghisee și prin intermediul facilităților online ale băncii.

Prin intermediul contului de bază puteți efectua un număr nelimitat de operațiuni, utilizând serviciile cuprinse în acesta.

Banca vă asigură posibilitatea de a gestiona și iniția tranzacții de plată din contul de plăți cu servicii de bază atât prin intermediul serviciului de Internet Banking, cât și la ghișeul acesteia, în măsura în care aceste servicii sunt oferite deja clienților Băncii.

Condițiile necesar a fi îndeplinite (cumulativ) pentru ca o persoană sa deschidă un cont de plăți cu servicii de bază sunt:

- sa fie rezident/ă în Uniunea Europeană (inclusiv persoanele fizice care nu au o adresă stabilă și solicitanții de azil și persoanele fizice cărora nu li s-a acordat permis de ședere dar expulzarea nu este posibilă din motive de fapt sau de drept);

- să nu dețină, la momentul solicitării, un alt cont de plata inclusive un cont de plăți cu servicii de bază, la nicio instituție de credit din România, sau deține un astfel de cont însă i-a fost notificată închiderea acestuia.

Clientul are obligația să informeze imediat banca dacă, pe parcursul relației contractuale, nu mai îndeplinește condițiile de mai sus.

Îndeplinirea condițiilor menționate mai sus se constata de către banca în baza propriilor interogări, conform legislației în vigoare, sau a declarației pe proprie răspundere formulată în cererea completată de client în orice agenție teritorială a băncii.

Deschiderea unui astfel de cont se face prin completarea unei cereri de deschidere de cont, în baza căreia să fie înrolat în pachetul dedicat la sediul băncii.

În cazul în care îndeplinesc cerințele legale pentru accesarea unui cont de plăți cu servicii de baza, clienții au dreptul de a alege între orice cont curent și contul de plăți cu servicii de bază.

Pentru accesarea unui cont de plăți cu servicii de bază nu este obligatorie achiziționarea de servicii suplimentare.

Clientul care deține un cont curent la orice instituție de credit din România și a cărui închidere i-a fost notificată are obligația ca, la momentul deschiderii contului de plăți cu servicii de bază, să prezinte notificarea cu privire la închiderea vechiului cont, emisă de instituția unde are acel cont deschis.

Serviciile cuprinse în Contul de plată cu servicii de bază sunt comisionate diferit, în funcție de vulnerabilitatea clientului din punct de vedere financiar.

Există, astfel, 2 categorii de clienți:

- Cei vulnerabili din punct de vedere financiar, respectiv clienți al căror venit lunar nu depășește echivalentul a 60% din câștigul salarial mediu brut pe economie, previzionat în ultima prognoză macroeconomica, publicată de catre Comisia Naționala de Prognoza în anul în curs pentru anul următor, sau al căror venit din ultimele 6 luni nu depășește echivalentul a 60% din câștigul salarial mediu brut pe economie (ex. venitul lunar pentru anul 2018 nu depășește 2.497 lei brut);

- Clientii nevulnerabili, al căror venit depășește pragul menționat la clienții vulnerabili.

Clienții care nu mai îndeplinesc criteriile de vulnerabilitate nu vor mai beneficia de condițiile aplicabile acestui tip de cont, urmand a li se aplica tarifele și comisioanele aferente clienților nevulnerabili. Banca va verifica, după trecerea unui termen de cel puțin 6 luni de la data deschiderii contului și apoi pe întreaga durata a relației contractuale, ca titularul contului continuă să se încadreze în categoria consumatorilor vulnerabili.

Clientul are obligația să informeze imediat banca în cazul în care situația sa financiara se modifică, ieșind din categoria clienților vulnerabili din punct de vedere financiar.

ZERO comision de deschidere, administrare și închidere cont curent;

ZERO comision pentru retragerile de numerar de la ghișeul băncii;

ZERO comision pentru depunerile de numerar în conturile proprii;

ZERO comision pentru operațiunile fără numerar dintre cele enumerate în continuare: plăti prin Internet Banking sau la ghișeu, transferuri de credit, Direct Debit;

ZERO comision pentru administrarea serviciului de Internet Banking tranzacțional (pentru autentificarea cu ajutorul SMS Token).

ZERO comision pentru deschidere și închidere cont curent;

ZERO comision pentru retragerile de numerar de la ghișeul bancii;

ZERO comision pentru depunerile de numerar în conturile proprii;

Comisioane reduse pentru operațiunile fără numerar dintre cele enumerate în continuare: plăti prin Internet Banking sau la ghișeu, transferuri de credit, Direct Debit.


Porsche Bank furnizează servicii de schimbare a conturilor, între conturi de plăți deținute în aceeași monedă, oricărui consumator care deschide sau deține un cont de plăți la un prestator de servicii de plată situat pe teritoriul național.

Acest serviciu se aplica numai în situația în care cele două banci implicate au calitatea de participanți la Convenția privind procedurile de schimbare a conturilor de plăți ale clienților.

Serviciul de schimbare a conturilor este inițiat de către banca la cererea consumatorului, cu respectarea prevederilor art. 22 din Legea 258/2017, acestea fiind cerințe minime.

De asemenea, modul de lucru și termenele de îndeplinire a solicitărilor primite din partea clienților sunt conforme cu prevederile legale aplicabile, respectiv articolele 23-28 din Legea 258/2017.

Utilitate

Îți poți transfera de la alte bănci:

· Încasările recurente (ex. salarii, chirii, etc.);

· ordinele de plata recurente (ex. rate credite, polite de asigurari, abonamente etc.);

· mandatele de Direct Debit sau Platile Programate (Standing Order);

· transferul soldurilor;

· inchiderea conturilor.

Folosești în acest scop Autorizarea pe care o descarci aici, iar noi vom lua legatura în numele tău cu celelalte bănci, dupa caz, pentru a îndeplini solicitarea.

Costuri

Serviciul de mobilitate este oferit gratuit.

Pentru alte operațiuni şi servicii, consultă Lista de Taxe si Comisioane aplicabile persoanelor fizice.

Pentru mai multe detalii referitoare la fluxul necesar pentru transferarea relațiilor de cont curent te rugăm sĂ ne contactezi la:

Tel: 0040 21 208 26 00

E-mail: office.pfg@porsche.ro

Contul de plati ce face obiectul transferului nu va putea fi inchis de catre vechiul Prestator de Servicii de Plata in cazul in care:

clientul are obligatii restante in legatura cu contul de plati in cauza

contul de plati este utilizat pentru alte servicii contractate de catre client, inclusiv plati prin cecuri, cambii sau bilete la ordin

contul de plati este poprit sau indisponibilizat, conform prevederilor legale, pentru indeplinirea unor obligatii asumate de catre client fata de banca veche/terti.

Prestatorul de Servicii de Plata vechi va informa imediat clientul cu privire la imposibilitatea inchiderii contului, in situatiile prezentate mai sus.

Odata cu inchiderea contului de plati, inceteaza toate contractele legate de furnizarea produselor si serviciilor de plata, inclusiv cele de debitare directa, ordine de plata programata, card de debit, servicii de comunicare electronica de tip Internet Banking etc.

Conform Legii 258/2017, pentru solutionarea pe cale amiabila a eventualelor litigii si fara a se aduce atingere dreptului consumatorilor de a initia actiuni in justitie impotriva prestatorilor de servicii de plata care au incalcat dispozitiile acestei legi ori dreptului acestora de a sesiza Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, consumatorii pot apela si la mecanisme extrajudiciare de reclamatie si despagubire pentru consumatori, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 38/2015 privind solutionarea alternativa a litigiilor dintre consumatori si comercianti si Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificarile si completarile ulterioare.

Informații suplimentare Persoane Juridice

Contul curent este un produs ce permite clienților acces permanent la banii depuși la bancă.

Prin intermediul acestor conturi se pot efectua plăti, încasări sau retrageri de numerar.

Deschiderea unui cont curent vă oferă acces la noi servicii bancare, cum ar fi depozite sau credite.

Materiale descărcabile persoane juridice